خداوند محبت است... بنام محبت

خداوند محبت است... بنام محبتبرای داشتنت حاضرم هر کاری بکنم..
مثلا "
یکی از بهترین بنده های خدا بشم..!
البته دو قدم ما..
بیست قدم " خدا " با مهربانی تمام.

توکل بر خدای عشق..چشماتـــ یادگاری هستند ، از مهربان ارباب حسین( علیه السلام) ، برای ما

 

  

 

وقتی خسته ام وقتی حالم بده 

به صدات گوش میدم 

 به  چشمای قشنگت زُل میزنم

 

بعد

انگار دلم در مقابل ِ این همه خوب بودنت کم میاره ، میشکنه 

 

و 

میگم  دوستت دارم محمد ابراهیم همت

 

 

اونوقت  ِ که حس  ِ خوب  ِ بودنت 

آرومم میکنه...